Заменик генерален секретар

Адријан Телкиу – Заменик генерален секретар

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

    Синдикална кариера:

    Контакт