Помошник на генералниот секретар

Владо Велков – Помошник на генералнот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Насакоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

    Синдикална кариера:

  • Од Декември 2019 – Помошник на генералниот секретар

    Контакт