Совет на МПС “Тетово”

Орце Смилевски – Претседател на Советот на МПС „Тетово“

Датум и место на раѓање: 16.04.1976 год. во Тетово – Брвеница

Место на живеење: Тетово – Брвеница

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во СВР – Тетово

Од кога е член на МПС: 2000 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Тетово“
  • Од 2014 год. – Претседател на Советот на МПС „Тетово“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Тетово“

  • Основна организација на МПС „Тетово – УПС“ – Перо Маџоски
  • Основна организација на МПС „Тетово“ – Мирче Савески