Совет на МПС “Штип”

Сашо Ристевски – Претседател на Советот
на МПС „Штип“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Насакоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Штип“

 • Основна организација на МПС „Штип“ – Стојан Ристов
 • Основна организација на МПС „Кочани“ – Кристина Јованова
 • Основна организација на МПС „Виница“ – Владо Велков
 • Основна организација на МПС „Делчево“ – Марјан Јовановски
 • Основна организација на МПС „Берово“ – Дејан Буровски
 • Основна организација на МПС „Свети Николе“ – Стојанче Петровски
 • Основна организација на МПС „Пробиштип“ – Влатко Радојковски