Совет на МПС “РЦ за ГР Исток”

Ангелчо Спасевски – Претседател на Советот
на МПС „РЦ за ГР – Исток“

Датум и место на раѓање: 21.07.1976 год. во с. Разловци – Делчево

Место на живеење: Делчево

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност „ФОН“ – Скопје

Работно место: Виш инспектор за ГН – РЦ за ГР „Исток“

Од кога е член на МПС: 1995 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2018 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Исток“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „РЦ за ГР Исток“

  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 1“ – Марјанчо Василев
  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 2“ – Славче Пешовски
  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 3“ – Тони Мирчевски