Совет на МПС “РЦ за ГР Југ”

Зоран Крстев – Потпретседател на МПС
и Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Југ“

Датум и место на раѓање: 05.12.1973 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование:Висока стручна подготовка; Педагошки факултет – Скопје

Работно место: Помошник командир во ПС за ГН “Михајлово“ при РЦ за ГР „Југ“

Од кога е член на МПС: 2004 год.

    Синдикална кариера:

  • Од 2018 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Југ“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „РЦ за ГР Југ“

  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 1“ – Иринка Петровска
  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 2“ – Ристо Ќосев
  • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 3“ – Ристо Марковски