Закон за полиција

Закон за полиција – основен текст 2006
Погледни
Зачувај

Закон за полиција – измена 2009
Погледни
Зачувај

Закон за полиција – измена 2012
Погледни
Зачувај

Закон за полиција – измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за полиција – измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за полиција – одлука на Уставен суд 2008
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за полиција – прва измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за полиција – втора измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за полиција – трета измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција – прва измена 2018
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција – втора измена 2018
Погледни
Зачувај