организациска поставеност на мпс

Организациска поставеност на МПС по Совети и основни организации

Совет на МПС „МВР“ (составен од 6 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Оддел за ФМТЛР
 • Информатика и телекомуникации
 • Оддел за ГР
 • Кабинет

Совет на МПС „Управа за безбедност и контраразузнавање“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • УБК 1
 • УБК 2
 • УБК 3

Совет на МПС „Агенција за разузнавање“ (составен од 2 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • АР 1
 • АР 2

Совет на МПС „БЈБ“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Биро за јавна безбедност
 • ОСОСК и ОКТИВ
 • СУЧР, СМПС, СКИ, Соработка со НАТО и Единица за компјутерски криминал

Совет на МПС „ЦПС“ (составен од 5 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • ЕСЗ, Хеликоптерско одделение и ЕСК
 • ЕБР и Резервен состав
 • Оддел за обезбедување
 • НФОО и ДКП
 • Мобилни Единици

Совет на МПС „Скопје“ (составен од 14 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • СВР Скопје – седиште
 • Криминалистички работи
 • ЕБПС
 • ПС од ОН Центар
 • ПС од ОН Бит Пазар
 • ПС од ОН Кисела Вода
 • ПС од ОН Драчево
 • ПС од ОН Карпош
 • ПС од ОН Ѓорче Петров
 • ПС од ОН Гази Баба
 • ПС од ОН Чаир
 • ПС од ОН Аеродром
 • ЕПОИ – Алфа
 • ЕЈРМ

Совет на МПС „Куманово“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Куманово
 • Крива Паланка
 • Кратово

Совет на МПС „Тетово“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Тетово – УПС
 • Тетово
 • Гостивар

Совет на МПС „Охрид“ (составен од 4 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Охрид
 • Струга
 • Кичево
 • Дебар

Совет на МПС „Битола“ (составен од 6 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Битола
 • Прилеп
 • Крушево
 • Македонски брод
 • Ресен
 • Демир Хисар

Совет на МПС „Велес“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Велес
 • Неготино
 • Кавадарци

Совет на МПС „Струмица“ (составен од 4 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Струмица
 • Гевгелија
 • Радовиш
 • Валандово

Совет на МПС „Штип“ (составен од 7 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • Штип
 • Кочани
 • Виница
 • Делчево
 • Берово
 • Свети Николе
 • Пробиштип

Совет на МПС „РЦ за ГР Север“ (составен од 5 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • РЦ за ГР Север 1“ (Сопот, Крива Паланка и Белановце – Гошинце)
 • РЦ за ГР Север 2“ (Табановце, Пелинце и Куманово – странци)
 • РЦ за ГР Север 3“ (Чашка, Долно Блаце, Блаце, Танушевци и РЦ за ГР Север – ДОЦ
 • РЦ за ГР Север 4“ (Транзитен центар, Скопје – странци, Аеродром Александар Велики и РЦ за ГР Север – седиште)
 • РЦ за ГР Север 5“ (Рогачево, Јажинце, Маздрача, Попова Шапка,Тетово – Гостивар – странци)

Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • РЦ за ГР Исток 1“ (Деве Баир)
 • РЦ за ГР Исток 2“ (Ново Село)
 • РЦ за ГР Исток 3“ (Каменица, Делчево, Берово и РЦ за ГР Исток – седиште)

Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • РЦ за ГР Југ 1“ (Дојран и Богородица)
 • РЦ за ГР Југ 2“ (Михајлово и РЦ за ГР Југ – седиште)
 • РЦ за ГР Југ 3“ (Старавина – Витолиште, Меџитлија и Маркова Нога)

Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“ (составен од 3 основни организации)

  Основна организација на МПС:

 • РЦ за ГР Запад 1“ (Стење, Свет Наум, Охридско езеро, Аеродром Свети Апостол Павле и РЦ за ГР Запад – седиште)
 • РЦ за ГР Запад 2“ (Ќафасан, Лабуништа и Франгово)
 • РЦ за ГР Запад 3“ (Џепиште, Дебар, Стрезимир и Жировница)