Галерија

5 – ти Конгрес на МПС – 2010 година

9 – ти Конгрес на ЦЕСП – Кипар 2015 година

Во посета на колегите на јужната граница

Извршен комитет на ЦЕСП, Спортски игри и 20 годишен јубилеј на МПС – Охрид 2013 година

Нема избрани галерија или галеријата е избришана.

Изработка на новиот Колективен договор на МВР на РМ

Конститутивна седница на Советот на МПС „Скопје“ – 2015 година

Низ годините со активностите на МПС

« 1 на 2 »

Одбележување на „1 – ви Мај – Денот на трудот“ – 2014 година

Оддавање на почит на сите полициски службеници кои го положиле својот живот вршејќи ја својата службена должност – „7 – ми Мај 2014 година“

Посета на колегите ангажирани на работни задачи во Скопје – 2014 година

Протест на членовите на МПС во врска со условите за пензионирање

Синдикален семинар во Охрид

Синдикална обука на Кадетите за полицајци во Центарот за обука на МВР на РМ во Идризово – 2014 година

Синдикална обука на кадрите на МПС

Спортски игри „Охрид – 2015 година“

« 1 на 2 »

Централен совет на МПС – декември 2015 година

13-ти спортски игри МПС

ВОНРЕДЕН КОНГРЕС НА МПС – 2017 ГОДИНА

ПОДДРШКА НА СЛУЖБЕНО АНГАЖИРАНИ КОЛЕГИ

ТРИРАТЕРАЛНА СРЕДБА МПС, ЦЕСП и МВР НА РМ – 2017 ГОДИНА