Претседател

 

Д-р Марјан Кицев – Претседател на МПС

Датум и место на раѓање: 08.03.1975 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование: Доктор на правни науки;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Полициски Советник во БЈБ – МВР

Од кога е член на МПС: 1993 год.

    Синдикална кариера:

  • Од 2005 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Кавадарци“
  • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „Велес“
  • До Ноември 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
  • Од Ноември 2018 год. – Генерален секретар на МПС
  • Од Декември 2019 год. – Претседател на МПС