Генерален секретар

Киро Трајковски – Генерален секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 14.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:

– Дипломиран криминалист

Факултет за детективи и безбедност при ФОН

– Дипломиран Правник

Факултет за правни науки при МСУ
Работно место:

Самостоен инспектор во РЦ за ГР „Север“

Од кога е член на МПС:

2008 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2012 год. до 2013 год. – Член на Собрание на СМ при МПС
  • Од 2013 год. до 2015 год. – Претседател на СМ при МПС
  • Од 2015 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Север“
  • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
  • Од Декември 2019 год. – Генерален секретар на МПС

Контакт

  • 070 311 – 003
  • k_trajkovski@mps.mk