Совет на МПС “БЈБ”

Димитар Робевски – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „БЈБ“

 • Основна организација на МПС „Биро за јавна безбедност“ – Златко Николоски
 • Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“ – Димитар Робески
 • Основна организација на МПС „СУЧР, СМПС, СКИ, Соработка со НАТО и Единица за компјутерски криминал“ –
  Марика Митрова