Совет на МПС “ОЗОЛО”

Сашо Јовановски – Претседател на Советот на МПС „ОЗОЛО“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Наскоро

Од кога е член на МПС: Наскоро

    Синдикална кариера:

    Контакт

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „ОЗОЛО“

  • Основна организација на МПС „Обезбедување на останати објекти“ – Сашо Јовановски
  • Основна организација на МПС „НФОО и ДКП“ – Сашко Ташуров
  • Основна организација на МПС „БАЗА“ –