Совет на МПС “Струмица”

Томе Весев – Потпретседател на МПС и Претседател на Совет на МПС Струмица

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

    Синдикална кариера:

    Контакт

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Струмица“

  • Основна организација на МПС „Струмица“ – Васил Тодоров
  • Основна организација на МПС „Гевгелија“ – Тања Ѓореска
  • Основна организација на МПС „Радовиш“ – Октај Готак
  • Основна организација на МПС „Валандово“ – Ванчо Крапевски