Секција на жени при МПС

Хризантема Рендевска – В.Д. Претседател на Секција
на жени при МПС

Датум и место на раѓање: 23.10.1968 год. во Струмица

Место на живеење: Струмица

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Началник на Отсекза превенција во СВР – Струмица

Од кога е член на МПС: 1993 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2003 год. – Член на СЖ при МПС
 • Од 2003 год. до 2015 год. – Член на Извршен одбор на СЖ при МПС (во периодот 2011 год. до 2015 год. избрана за Заменик претседател на СЖ при МПС)
 • Од 2015 год. – Претседател на СЖ при МПС

Мирсаде Зекири – Заменик претседател на Секција на Жени на МПС

Датум и место на раѓање: 07.05.1983 год. во с.Слатино Тетово

Место на живеење: с.Слатино Тетово

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Правен Факултет

Работно место: Командир во Полициско одделение Теарце при СВР Тетово

Од кога е член на МПС: 2003 година

Синдикална кариера:

 • Заменик претседател на секција на жени на МПС

  Членови на Секција на Жени делегирани во ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ на МПС

  • Благица Кицева; – Совет на РЦ Југ
  • Живка Иванова; – Совет на БЈБ
  • Сања Симоновска – Јордевски -Совет на МПС Штип
  • Даниела Делева – Совет на БЈБ
  • Славица Сибиновиќ – Совет на РЦ Север

  Членови на Претседателство на Секцијата на жени при МПС

 • Суза Трајковска – Совет на МПС „МВР“
 • Гордана Букреска – Совет на МПС „БЈБ“
 • Драгана Кириќ – Совет на МПС „ОСЗЛО“
 • Жанета Сидојанов – Совет на МПС „СЕ“
 • Лидија Панчева – Совет на МПС „АНБ“
 • Лидија Милошевска – Совет на МПС „АР“
 • Тања Андреевска – Совет на МПС „Скопје 3“
 • Маја Стојановска – Совет на МПС „Скопје 2“
 • Јулијана Станчова – Совет на МПС „Скопје 1“
 • Адриана Лазарева Наневски – Совет на МПС „Велес“
 • Даниела Думановска – Совет на МПС „Куманово“
 • Биназ Тасева – Совет на МПС „Струмица“
 • Маја Трајчева – Совет на МПС „Штип“
 • Едита Џемаили – Совет на МПС „Тетово“
 • Љупка Ангелоска – Совет на МПС „Охрид“
 • Надица Милевска – Совет на МПС „Битола“
 • Емилија Велковска – Совет на МПС „Прилеп“
 • Валентина Пешова – Совет на МПС „Кочани“
 • Наташа Срезоска – Совет на МПС „Гостивар“
 • Силвана Драганова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Оливера Верушевска – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Билјана Кабранова – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Личе Дедејска – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“