Извршно биро

Членови на Извршното биро

 • Маријан Кицев – Претседател на МПС
 • Киро Трајковски – Генерален секретар на МПС
 • Златко Цветковски – Советник
 • Адријан Телкиу – Заменик генерален секретар на МПС
 • Зоран Кузмановски – Потпретседател
 • Горан Ристевски – Потпретседател
 • Горанчо Јовановски – Потпретседател
 • Борче Грујоски – Потпретседател
 • Мемедали Муаремов – Потпретседател
 • Зоран Крстев – Потпретседател
 • Томе Весев – Потпретседател
 • Вулнет Поцеста – Потпретседател
 • Владо Велков – Помошник Генерален Секретар