Секција на млади при МПС

Бенјамин Ќерими – Претседател на Секцијата на Млади на МПС

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

Синдикална кариера:

 • Од

  Контакт

 • 070 340 752
 • @mps.mk

Јане Дукоски – Заменик претседател на Секција на Млади на МПС

Датум и место на раѓање: 27.03.1988г во Битола

Место на живеење: с. Жван, Демир Хисар

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Работно место: Полицаец за операции во единица за специјални задачи

Од кога е член на МПС: 2012 година

Синдикална кариера:

 • Заменик претседател на секција на млади на МПС

  Контакт

 • 070 827 652
 • j_dukovski@mps.mk

  Членови на Секција на Млади

  Членови на Секција на Млади делегирани во ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ на МПС

  • Софија Тошева
  • Драгана Димитровска
  • Снежана Талевска
  • Кристина Митровска
  • Косте Бојков

  Членови на Претседателството на Секција на Млади при МПС

  • АР – Александар Иванов
  • АНБ – Александар Пауноски
  • ЈУГ- Даниел Мандиќ
  • СТРУМИЦА – Весна Матеничарова
  • СКОПЈЕ 1 – Тања Петрова
  • СКОПЈЕ 2 – Бесар Реџепи
  • СКОПЈЕ 3 – Дарио Атанасовски
  • ВЕЛЕС – Ристе Самарџиев
  • БИТОЛА – Гоце Петковски
  • ПРИЛЕП – Боби Глигороски
  • МВР – Фекрије Исени
  • БЈБ – Момчило Ристовски
  • ОЗОЛО – Ирена Митева
  • СПЕЦИЈАЛНА – Игор Стојковски
  • КУМАНОВО – Денис Данилов
  • ТЕТОВО – Дритон Мемети
  • ШТИП –Валерија Ванева
  • КОЧАНИ – Никола Стојменов
  • ОХРИД – Јована Илкоска
  • СЕВЕР – Благојче Цветановски
  • ЗАПАД – Марин Биљаноски
  • ИСТОК – Иван Димитровски
  • ГОСТИВАР – Мусли Таири