Закон за внатрешни работи

Закон за внатрешни работи – основен текст 2014
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – втора измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – втора измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – трета измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за внатрешни работи – четврта измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за именување и дополнување на Законот за внатрешни работи – прва измена 2018
Погледни
Зачувај