Закон за спречување и заштита од дискриминација

Закон за спречување и заштита од дискриминација
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација – прва измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација – прва измена 2018
Погледни
Зачувај