Потпретседатели

Вулнет Поцеста – Потпретседател на МПС

Датум и место на раѓање: 06.02.1963 год. во Дебар

Место на живеење: Дебар

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Електро – технички факултет – Скопје

Работно место: Инспектор во СВР – Охрид

Од кога е член на МПС: 1996 год

  Синдикална кариера:

 • Од 1997 год. до 1998 год. – Заменик претседател на Основна организација на ПС од ОН „Дебар“
 • Од 1998 год. до 2004 год. – Претседател на Основна организација „Дебар“
 • Од 2004 год. до 2006 год. – Назначен Член на Претседателство на МПС
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Од 2010 год. – Заменик генерален секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС

Зоран Кузманоски – Потпреседател на МПС

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Воена Академија „Михајло Апостолски“ – Скопје

Работно место: Главен инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Од кога е член на МПС: 2005 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2015 год. – Член на Собранието на Секцијата на млади при МПС
 • Од 2015 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“
 • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС

Зоран Крстев – Претседател и Претседател на Совет на МПС РЦ ЈУГ

Датум и место на раѓање: 05.12.1973 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование:Висока стручна подготовка; Педагошки факултет – Скопје

Работно место: Помошник командир во ПС за ГН “Михајлово“ при РЦ за ГР „Југ“

Од кога е член на МПС: 2004 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2018 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Југ“
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС

Горан Ристевски – Потпретседател и Претседател на совет на МПС „АР“

Датум и место на раѓање: 08.05.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
„МИТ“ Универзитет – Скопје

Работно место: Вработен во АР

Од кога е член на МПС: 2014 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација „АР“
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2017 год. – До 2018 год. Претседател на советот на МПС “АР”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС

Томе Весев – Потпретседател и Претседател на Совет на МПС Струмица

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

 • Од Декември 2019 – Потпретседател на МПС

  Контакт

Борче Грујоски – Потпретседател

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ПС за БПС“
 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕБПС“
 • Од 2014 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „Скопје“
 • Од Декамври 2019 год. – Потпретседател на МПС

Горанчо Јовановски – Потпретседател и
Претседател на советот на МПС „АНБ“

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во МВР на РМ

Од кога е член на МПС: 1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на советот на МПС “УБК”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Претседател на МПС

Мемедали Муаремов – Потпретседател

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

 • Од Декември 2019 – Потпретседател на МПС

  Контакт