Потпретседатели

 

Зоран Кузманоски – Потпретседател на МПС

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Воена Академија „Михајло Апостолски“ – Скопје

Работно место: Главен инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Од кога е член на МПС: 2005 год.

Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2015 год. – Член на Собранието на Секцијата на млади при МПС
 • Од 2015 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“
 • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС

Контакт

 • 076 248 – 178
 • z_kuzmanoski@mps.mk
 

Зоран Крстев – Подпретседател и Претседател на Совет на МПС РЦ ЈУГ

Датум и место на раѓање: 05.12.1973 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование:Висока стручна подготовка; Педагошки факултет – Скопје

Работно место: Помошник командир во ПС за ГН “Михајлово“ при РЦ за ГР „Југ“

Од кога е член на МПС: 2004 год.

Синдикална кариера:

 • Од 2018 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Југ“
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС
 

Контакт

 • 075 479 – 021
 • z_krstev@mps.mk
 
 
 
 

Горан Ристевски – Потпретседател и Претседател на совет на МПС „АР“

Датум и место на раѓање: 08.05.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
„МИТ“ Универзитет – Скопје

Работно место: Вработен во АР

Од кога е член на МПС: 2014 год

 
 

Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација „АР“
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2017 год. – До 2018 год. Претседател на советот на МПС “АР”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Од Декември 2019 год. – Потпретседател на МПС
 

Контакт

 • 075 479 – 031
 • g_ristevski@mps.mk
 
 
 
 
 

Томе Весев – Потпретседател и Претседател на Совет на МПС Струмица

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

 
 

Синдикална кариера:

 • Од Декември 2019 – Потпретседател на МПС
 
 
 

Контакт

 •  
 •  
 
 
 
 

Борче Грујоски – Потпретседател

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998 год

 
 

Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ПС за БПС“
 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕБПС“
 • Од 2014 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „Скопје“
 • Од Декамври 2019 год. – Потпретседател на МПС
 
 
 

Контакт

 • 071 391 – 391
 • b_grujoski@mps.mk
 
 
 
 

Горанчо Јовановски – Потпретседател и
Претседател на советот на МПС „АНБ“

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во МВР на РМ

Од кога е член на МПС: 1994 год

 
 

Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на советот на МПС “УБК”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС
 
 
 

Контакт

 • 075 479 – 020
 • g_jovanovski@mps.mk
 
 
 

Мемедали Муаремов – Потпретседател

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

 
 

Синдикална кариера:

 • Од Декември 2019 – Потпретседател на МПС
 
 
 

Контакт

 •  
 •