Советник на Претседателот

Златко Цветковски – Советник на Претседателот на МПС

Датум и место на раѓање: 25.03.1961 год. во Штип

Место на живеење: Неготино

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во СВР – Велес

Од кога е член на МПС: 1992 год

    Синдикална кариера:

  • Од 1993 год. до 1994 год. – Повереник на синдикална подружница во ПС од ОН „Неготино“
  • Од 1993 год. до 1994 год. – Претседател на Основна организација „Неготино““
  • Од 1996 год. – Член на Претседателството на МПС
  • Од 1998 год – Член на Извршниот комитет на Советот на Европските полициски синдикати
  • Од 2000 год. до 2010 год. – Член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија од МПС
  • Од 2002 год. – До 2018 год.Генерален секретар на МПС
  • Од 2018 год. Претседател на МПС
  • Од Декември 2019 год. Советник на Претседателот на МПС