Деловници на МПС

Деловник за работа на Централниот совет на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

Деловник за работа на Извршно Биро на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

Деловник за работа на Претседателството на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај