Обрасци

Во овој дел можете да ги преземете обрасците на Македонскиот полициски синдикат.

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МПС

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ПЕНЗИОНЕРИ

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Барање за користење на средства од Фондот за солидарност на МПС

Образец
Погледни
Зачувај

ОДЛУКА за солидарен фонд
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Пресметка за исплата на патни и дневни трошоци

Погледни
Зачувај

Барање за дополнително осигурување за членови на семејство

Погледни
Зачувај

БАРАЊЕ за зголемување на сумата за осигурување во Триглав Осигурување АД, Скопје

Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ИЗЈАВА

Образец
Погледни
Зачувај

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА И ДОПОЛНИВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА
Погледни
Зачувај