Обрасци

Во овој дел можете да ги преземете обрасците на Македонскиот полициски синдикат.

ОБРАЗЕЦ -ИЗЈАВА ЗА НОВОГОДИШНО ПАКЕТЧЕ

 

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МПС

 

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ПРИСТАПНИЦА ЗА ПЕНЗИОНЕРИ

 

Образец
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Барање за користење на средства од Фондот за солидарност на МПС

 

Образец
Погледни
Зачувај

 

ОДЛУКА за солидарен фонд
Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ – Пресметка за исплата на патни и дневни трошоци

 

Погледни
Зачувај

 

Барање за дополнително осигурување за членови на семејство

 

Погледни
Зачувај

БАРАЊЕ за зголемување на сумата за осигурување во Триглав Осигурување АД, Скопје

 

Погледни
Зачувај

ОБРАЗЕЦ -ИЗЈАВА

 

Образец
Погледни
Зачувај

 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА И ДОПОЛНИВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА
Погледни
Зачувај