Адвокат

 

 

Адвокатски канцеларии кои нудат бесплатна правна помош за членовите на МПС


  1. За Апелационо подрачје СКОПЈЕ       – Адвокат М-р Александар Тумановски Тел. 070/214-742
  2. За Апелационо подрачје ШТИП        – Адвокат Боге Илиев                                Тел. 071/394-688
  3. За Апелационо подрачје БИТОЛА      – Адвокатско друштво “Димитровски”    Тел. 047/237-384                                                                                                                                075/207-224  075/420-049

 

 

Адвокатски канцеларии со кои МПС има склучено меморандуми за соработка за добивање на правна помош:


– Адвокатска Канцеларија Драган Михајловски, Ул.11 Октомври 2/3-2 Скопје, моб. 070/225-254
– Адвокат Драган Петровски, ул:„Ленинова“ бр:33-5, Куманово, моб. 076/208-000, adv.draganpetrovski@gmail.com
– Адвокат Христијан Спировски, бул:„Туристичка“ бр:56А, Охрид
– Адвокат Васил Арабаџиев, ул:„Плоштад Маршал Тито“ бр:4, Струмица
– Адвокат Александар Србиноски, ул:„Димитар Влахов“ бр:6 – сутерен, Охрид
– Адвокат Елена Младеновска, ул:„1737“ бр:32, Скопје
– Адвокат Александар Симјаноски, ул:„Струшка“ бр:25/1, Тетово;
– Адвокатскo друштво „Веритас“, ул: „11-Март“ бр:11, Битола, тел: 047/612-220
– Адвокат Марјан Дончевски, ул:„Ленинова“ бр.17, Струмица
– Адвокат Тони Ристески, ул:„Републиканска“ бр.54, Прилеп
– Адвокат Милица Коцева и Адвокат Билјана Ташева, ул:„4 – ти Јули“ бр.3 – а, Кавадарци
– Адвокатско друштво „Стојановска – Димитровски“, ул:„Свети Јоаким Осоговски“ бр.171, Крива Паланака