Медијатори

Медијатори


1.МЕДИЈАТОР Маја Ристовска Стојановска од Скопје, Пајко Маало бр.55 (Адвокатска улица) со со контакт телефон 070303046 и електронско сандаче majasr@yahoo.com

2.МЕДИЈАТОР Д-р Зоран Вучев од Скопје, со контакт телефон 078/447-279 и електронски сандачиња: zoran.vucev@gmail.com и zoranvucev@t.mk

3.МЕДИЈАТОР М-р Гордана Атанасова од Скопје, со контакт телефон 078/352-213, и електронскo сандачe:gordana.atanasova@t.mk

4.МЕДИЈАТОР Надежда Неделковска од Скопје, со контакт телефон 076/205-354 и електронско сандаче nadica.nedelkovska@gmail.com

5.МЕДИЈАТОР Александар Крстев од Скопје, со контакт телефон 070/749-262 и електронско сандаче advokatkrstev@gmail.com

6.МЕДИЈАТОР Мустафа Миљазим од Куманово, со контакт телефон 070/384-017 и електронскo сандачe:milazim.alb@gmail.com

7.МЕДИЈАТОР Маја Бурник од Скопје, со контакт телефон 070/350-101, и електронскo сандачe:majaburnik1@gmail.com

8.МЕДИЈАТОР Атанас Атанасов од Скопје, со контакт телефон 071/309-920 и електронско сандаче advokatatanasatanasov@gmail.com

9.МЕДИЈАТОР Дарко Ѓорѓиевски од Скопје, со контакт телефон 078/274-703 и електронски сандачиња: darkomedijator@yahoo.com

10.МЕДИЈАТОР м-р Илија Манасиев од Скопје, со контакт телефон 070/219-977 и електронско сандаче ilijamanasiev@gmail.com

11.МЕДИЈАТОР Роска Јованова од Кавадарци, со контакт телефон 078/895-595 и електронско сандаче: jovanovaroska@yahoo.com

12.МЕДИЈАТОР Ивана Талевска – Трендафилова од Скопје, со контакт телефон 071/627-962, и електронскo сандачe:talevska@hotmail

13.МЕДИЈАТОР м-р Мимоза Гацов од Скопје, со контакт телефон 070/291-773, и електронскo сандачe:mimozagacov@gmail.com

14.МЕДИЈАТОР м-р Валентина Арсова, од Штип со контакт телефон 078/241-810 и 071/811-410, и електронскo сандачe:arsova_valentina@live.com

15.МЕДИЈАТОР м-р Светлана Попова, од Штип , со контакт телефон 076/462-748, и електронскo сандачe: svetlanapopova20@yahoo.com

БАРАЊЕ за медијација

Барање
Погледни
Зачувај